خاویار بلوگا

خاویار بلوگا یکی از انواع خاویارهای محبوب و صادراتی در ایران است. خاویار بلوگا از ماهی خاویاری فیل ماهی استحصال شده و دارای انواع مختلفی اعم از امپریال، درجه یک و درجه دو می باشد. خاویار بلوگا دارای دانه های ریبا و درشتی می باشد، طعم خاویار بلوگا بی نظیر است.