خاویار طلایی

خاویار طلایی بهترین از گرانبهاترین نوع خاویار بعد از خاویار ماهی بلوگا می باشد. این خاویار که نام دیگرش استرا می باشد از لحاظ ارزش غذایی و مرغوب بودنش میان ماهیان خاویاری در رتبه دوم میان دیگر گونه ها قرار دارد که با مراجعه به بهترین نمایندگی ها و معتبر ترین انها میتوانید این خاویار ماهی را تهیه نمایید.