خاویار مروارید قروق تالش یکی از بهترین مزارع پرورشی را واقع در شمال ایران دارد که انواع ماهیان خاویاری را پرورش میدهد. قروق تاش دارای بهترین نمایندگی در ایران می باشد که علاوه بر مشتریان داخلی و شمال ایران انواع ماهیان و خاویارها را به صورت مستقیم در بسته بندی های شیک بر اختیار بازاریان صادراتی قرار میدهد.

قیمت فروش مروارید تالش در تهران

/
قیمت فروش مروارید تالش در تهران گرانتر از سایر جاهای کشورمان است ، چون…

بازار خاویار صادراتی در شمال ایران

/
بازار خاویار صادراتی در شمال ایران نبست به بقیه بازارهای جهان د…

فروش مروارید قروق تالش در اصفهان

/
فروش مروارید قروق تالش در شهر های مختلفی صورت می گیرد و به د…