خاویار مروارید قروق تالش

خاویار مروارید قروق تالش یکی از بهترین مزارع پرورشی را واقع در شمال ایران دارد که انواع ماهیان خاویاری را پرورش میدهد. قروق تاش دارای بهترین نمایندگی در ایران می باشد که علاوه بر مشتریان داخلی و شمال ایران انواع ماهیان و خاویارها را به صورت مستقیم در بسته بندی های شیک بر اختیار بازاریان صادراتی قرار میدهد.