نمایندگی خاویار

نمایندگی خاویار ایران یکی از بهترین مراکز و بزرگترین نمایندگی را در ایران دارا می باشد که ماهیان خاویاری را در کیفیت های اصل و ارگانیک در اختیار و در دسترس مشتریان خاویاری ایرانی و خارجی قرار میدهد. خاویار ایرانی بیش از 5 گونه مهم انها هستند که در دریای خزر ایران میزیستند و جزو مهمترین خاویار صادراتی می باشند.