• قیمت خاویار فیل ماهی
    خاویار فیل ماهی

    قیمت خاویار فیل ماهی یا بلوگا در ایران

    قیمت خاویار فیل ماهی یا بلوگا در ایران بیشتر از نمونه های دیگر خاویار می باشد. زیرا این محصول از تولید کمتری برخوردار بوده و کیفیت آن بسیار زیاد است. از این رو باید در رابطه با مرغوبیت آن نیز دقت زیادی شود. امروزه بسیاری از تولید کننده های خاویار بر روی محصولاتی سرمایه گذاری می کنند که بازار بسیار خوبی دارند. به این ترتیب می توانند در تمامی فصول سال فروش آن را داشته و از میزان سودآوری آن راضی باشند. به همین دلیل استخرهای پرورشی قبل از اقدام به خرید ماهیان خاویاری در مورد محصول نهایی و بازار فروش آن مطمئن شده و سپس اقدام خواهند نمود. خاویار…