شرکت خاویار ایران دارای پیشینه و قدمت بسیاری در ایران می باشد. و همینطور از طریق فروشگاه های خود انواع محصولات خاویار را به راحتی سر تا سر کشور عرضه می نمایند. خاویار را برای سرو کردن و یا نگهداری در خانه باید درون یخچال نگه داشت تا از فاسد شدن ان جلوگیری شود شود و هنگام سرو بهتر است ان را به صورت سرد و خام سرو نمایند.

نوشته‌ها

مرکزهای تولید خاویار در کشور

شرکت های تولید خاویار در ایران

/
شمار شرکت های تولید خاویار در ایران اندک هستند. تمامی شرکت های پ…

شرکت بین المللی خاویار ایران

/
شرکت بین المللی خاویار ایران به گونه ای است که تمام خاویارهی صادرا…