انواع خاویار بسته بندی شده به صورت های مهتلف و بسیار لوکس مثل قوطی و شیشه ای از طریق شرکت ها و مزارع تولید و پرورش ماهیان خاویاری در دسترس مشتریان خاویاری قرار میگیرد که برای خرید به بهترین فروشگاه های اینترنتی و سایت بزرگترین و معتبر نمایندگی خاویار ایران میتوان مراجعه کرد.

نوشته‌ها

تاریخ انقضا و مدت ماندگاری خاویار ایران

تاریخ انقضا و مدت ماندگاری خاویار ایران

/
مدت ماندگاری خاویار ایرانی در دمای منفی سه تا مثبت سه درجه سانت…

خاویار اصل دریای خزر

/
خاویار اصل دریای خزر که با استفاده از آب دریا در شمال کشور پرو…