گرما باعث کاهش تاریخ انقضا خاویار را می شود و آنرا فاسد می کند. باید خاویار را در یخچال نگهداری شود، در صورتی که خاویار را در جای سرد نگهداری نکنید بسیار زود فاسد میگردد. بهتر است 2 تا 3 هفته پس از باز شدن درب قوطی خاویار، خاویار مصرف شود. که هم خواص خود را حفظ کند و برای بدن موثر باشد و هم فاسد نشود.

نگران ارسال خاویار نباشید!! همراه با خاویار یخ خشک قرار می دهیم. در این صورت تا حدود 48 ساعت سرمای لازم برای خاویار تامین می گردد.

نوشته‌ها

تاریخ انقضا و مدت ماندگاری خاویار ایران

تاریخ انقضا و مدت ماندگاری خاویار ایران

/
مدت ماندگاری خاویار ایرانی در دمای منفی سه تا مثبت سه درجه سانت…